Công Ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam)

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam)

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam)

Địa chỉ: Số 1, Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi