Công Ty TNHH M.E.NIKKISO Việt Nam

2 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Là công ty sản xuất thiết bị y tế .Công ty có vốn đầu tư 100% từ Nhật Bản