Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Địa Chỉ:
Lầu 1, Tòa nhà Saigon Royal, 91 Pasteur, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành nghề:
Kinh doanh, Chứng khoán, Tài chính / Đầu tư
Đã Đăng:
2 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Giới thiệu công ty

Mục lục

Là một trong những tập đoàn tái chính lớn nhất thế giới, Tập đoàn Mirae Asset của chúng tôi hiện nay đã mở rộng các công ty con trên nhiều lĩnh vực như Công ty Đầu tư Mirae Asset, Công ty Chứng khoán Mirae Asset, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset, và Công ty Quỹ Đầu tư Liên doanh Mirae Asset. Tại Việt Nam, Công ty Tài chính TNHH Mirae Asset Việt Nam được thành lập vào tháng 11 năm 2010. Triết ký kinh doanh của chúng tôi là luôn coi trọng yếu tố con người và hướng đến tương lai với tư tưởng khoáng đạt

Vị trí công ty