Công Ty CP Nông Sản Thực Phẩm Quảng Ngãi

Công Ty CP Nông Sản Thực Phẩm Quảng Ngãi

Địa Chỉ:
48 Phạm Xuân Hòa, Tp. Quảng Ngãi
Ngành nghề:
Kinh doanh
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công Ty CP Nông Sản Thực Phẩm Quảng Ngãi

Giới thiệu công ty

Mục lục
Địa chỉ: 48 Phạm Xuân Hòa, Tp. Quảng Ngãi
Quy mô: Trên 300 người

Vị trí công ty