Công Ty Cổ Phần Việt Nhân Quảng Ngãi

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ Phần Việt Nhân Quảng Ngãi có trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh. Việt Nhân có hệ thống công ty con trên các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Dương.... với hàng tăm dự án thành công vang dội như: BELHOME, CENTA CITY BẮC NINH, CENTA CITY HẢI PHÒNG, OASIS BÌNH DƯƠNG,... Công ty Cổ Phần Việt Nhân Quảng Ngãi có trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh. Việt Nhân có hệ thống công ty con trên các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Dương.... với hàng tăm dự án thành công vang dội như: BELHOME, CENTA CITY BẮC NINH, CENTA CITY HẢI PHÒNG, OASIS BÌNH DƯƠNG,...