Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS) được thành lập từ năm 2009 với sứ mệnh cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa cho các công trình/nhà máy trong lĩnh vực chế biến dầu khí gồm: lọc hóa dầu, phân bón, hóa chất, Bio-ethanol, Polypropylene, Polyester và các dự án dầu khí sắp tới tại Việt Nam. Trải qua thời gian hoạt động và phát triển, thương hiệu PMS đã trở nên quen thuộc và luôn làm hài lòng các chủ đầu tư cũng như các nhà thầu trong nước và quốc tế.